Конкурс "Успішний проект з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі у рамках Програми Intel® «Навчання для майбутнього»
 

«WAP-технології»


Назва освітньої установи: Вінницький коледж Національного університету харчових технологій
Адреса освітньої установи: 21000, м.Вінниця, вул. Привокзальна, 44
Веб сайт організації
ПІБ директора освітньої установи: Керницький Володимир Антонович
Керівник проекту: Петрович Сергій Драганович
Посада: викладач інформатики


Опис проекту


Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовуються під час реалізації проекту
Під час реалізації проекту студенти використовували знання з інформатики

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті
У реалізації проекту брали участь студенти 3-го курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

В чому полягає ідея проекту? Як вона виникла?
Ідея проекту виникла в результаті спостереження за потужними мобільними пристроями, якими володіють студенти. Після аналізу можливостей сучасних мобільних телефонів, смартфонів та ін. виникла думка: яким чином можна використовувати ці засоби в навчальних цілях як студентами так і їх батьками.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?
Перед початком створення проекту було проведено анкетування, яке показало, що близько 99% студентів мають мобільні телефони (батьки - 80%), 95% мобільних телефонів студентів мають можливість підключення до мобільного Інтернету, близько 80% студентів скористалися б послугами мобільного навчання, якщо б таке було запроваджено в коледжі. Студентів зацікавило таке питання: що, крім завантаження улюбленої музики, мелодій тощо можна ще завантажувати на свої мобільні пристрої, чи можна отримати розклад занять зі свого мобільного пристрою, яким чином можна дізнатись про заміни в розкладі використовуючи мобільний телефон.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?
Спочатку студенти відвідали бібліотеку коледжу, бібліотеки міста Вінниці, побували на сайтах в Інтернеті, що висвітлюють питання створення WAP-сайтів. Зокрема, можна виділити такі ресурси:

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?
Для зацікавлення студентів проектною діяльністю викладачем був підготовлений навчальний посібник «Комп’ютерні мережі. WAP-технології» у якому було представлено ряд переваг використання мобільних пристроїв в навчальному процесі. Разом з студентами розроблені план роботи над проектом та критерії оцінювання.


Результати проекту


Які результати одержали учні в проекті?
Студенти з’ясували, з якою метою і яким чином використовують мобільне навчання у США, країнах ЄС, Росії, яким чином воно виникло та прийшли до висновку, що необхідно створити WAP-сайт Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій. Структура сайту має такий вигляд:

 1. Самостійна робота (матеріали для самостійного опрацювання).
 2. Лабораторні роботи (матеріали для виконання лабораторних робіт).
 3. Залікова книжка (оцінки студентів. Інформація для батьків).
 4. Розклад занять (розклад навчальних дисциплін).
 5. Зміни в розкладі (заміни в розкладі академічних груп).
 6. Оголошення (інформація для студентів та їх батьків, яка стосується навчання)
 7. Завантажити (корисний навчальний мобільний контент).
 8. Адреса коледжу (реквізити Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій).
 9. Схема проїзду (карта-схема, яка допоможе потрапити до коледжу).

Студенти були поділені на кілька груп. Перша група розробляла модель майбутнього WAP-сайту, друга - обробкою та оптимізацією малюнків у графічному редакторі Photo Shop, третя група займалась програмуванням. Користуючись Інтернетом, студенти з’ясували, що мобільний телефон сьогодні - це більше ніж засіб зв’язку. Це швидше невеличкий персональний комп’ютер. Студенти виділили основні функціональні можливості мобільного зв’язку, що можуть бути використані у навчанні:

 • голосовий зв’язок;
 • sms ( shot message service) - обмін текстовими повідомленнями;
 • mms (Multimedia messaging service) дозволяє передавати зображення, звук;
 • модем і доступ в INTERNET;
 • WAP-браузер;
 • WAP-сайт;
 • зв’язок із персональним комп’ютером за допомогою інфрачервоного кабелю або Bluetooth;
 • засоби роботи з електронною поштою;
 • підтримка мови програмування Java;
 • цифрові фото і відеокамери.

У нашій країні процес використання мобільних пристроїв у навчанні лише розпочинається. Це пов’язано з появою мобільного зв’язку третього покоління 3G. Студентами було з’ясовано, що абревіатура WAP розшифровується як Wireless Application Protocol - протокол безпровідного доступу. Цей протокол дозволяє користуватися ресурсами мережі INTERNET через мобільний телефон. Іншими словами, це технічний стандарт, за допомогою якого інформація передається на екран мобільного пристрою.

Протокол WAP розроблявся чотирма компаніями: Ericsson, Motorola, Nokia i Unwired Planet. У 1997 році ці компанії створили корпорацію WAP forum, яка й сьогодні включає більшість телекомунікаційних фірм світу. У колі сім’ї студенти виснули гіпотези яким чином можна використовувати мобільний Інтернет.

Для досягнення максимального впливу під час демонстрації результатів роботи над проектом студенти створили за допомогою програми Microsoft Office буклет «Історія розвитку мобільного навчання». Наступним етапом роботи над проектом було створення пам’яток «Як налаштувати Інтернет на своєму телефоні» та проведення батьківських зборів для пояснення батькам яким чином можна використовувати WAP-сайт коледжу.

Кінцевим результатом роботи була презентація проекту, яка відбулася в рамках тижня відділення автоматики та обчислювальної техніки.

Як змінилось ставлення учнів до навчання (наведіть приклади)? Як змінилися результати їх навчальної діяльності?
У ході реалізації проекту студенти ще більше зацікавились мобільними технологіями, та дослідницькою діяльністю, переконались у практичній значимості отриманих знань, покращилась їх мотивація до отримання знань. Вони позитивно оцінили вміння окремих дітей виступати перед аудиторією під час захисту проекту, усвідомили ефективність застосування комп’ютера для пошуку і презентації своєї роботи.

Що, на Вашу думку, є головним результатом проекту?
На мою думку, головним результатом роботи над проектом є розвиток у дітей пізнавальних та творчих навичок, вміння самостійно шукати інформацію, аналізувати та відбирати потрібну, вміння критично ставитись до різних інформаційних джерел, досліджувати, порівнювати різні показники, толерантно ставитись до думок товаришів. Студенти вчилися працювати в групах, вирішувати поставлені проблеми, розподіляти навантаження між групами, відповідально ставитись до свого внеску у спільну справу, розвивали вміння презентувати кінцевий результат роботи, готувати виступи, виступати перед аудиторією.

Яке Ваше особисте професійне надбання у результаті проекту?
Моїм власним професійним надбанням стало переконання у ефективності застосування методу проектів поряд із традиційною системою навчання. Взаємна активність викладача та студента найбільш повно визначається в межах педагогічної взаємодії, що включає педагогічний вплив, його активне сприйняття, власну активність студента, що проявляються у відповідних діях, у самонавчанні й самоосвіті. У цих умовах важливо враховувати не лише груповий характер навчання, а й можливість індивідуального формування характеристик студентів професійної компетентності - особистісних і професійно значущих якостей.

Чи плануєте продовжувати роботу? В якому напрямку?
Роботу над проектами буде продовжено і наступними темами WAP-сайтів студенти обрали:

 • моя сім’я;
 • моя майбутня професія;
 • мої друзі;
 • мої захоплення;
 • моя студентська родина;
 • коледж - мій рідний дім;
 • домашні тварини;
 • відпочинок біля моря;
 • спорт у моєму житті;
 • олімпійські ігри;
 • мій улюблений предмет;
 • видатні особистості рідного краю;
 • Вінниця - перлина Поділля;
 • пам’ятники рідного міста;
 • місто-герой Київ;
 • Україна - європейска держава;
 • музеї Вінниччини.

Фоторепортаж проекту «WAP-технології»


Додатково про проект


Опис цікавого випадку, який відбувся з учнями під час реалізації проекту
Після створення ресурсу стався такий випадок. До мене як до автора підійшов один із студентів, який був задіяний у створені проекту і повідомив про те, що коли він відпочивав зі своїми друзями вдома, він розповів про те, що у нас у коледжі є власний WAP-сайт. І продемонстрував його з власного мобільного телефону. Друзі дуже зацікавились такою ідеєю. І двоє молодих людей виявили бажання навчатись у нашому навчальному закладі. Мотивуючи це тим, що також мають бажання навчитись створювати щось подібне. Тому наш проект також сприяє профорієнтаційній роботі та залученні абітурієнтів до Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій. Що є дуже важливим в період тотального недобору абітурієнтів навчальними закладами І-ІІ р.а. під час вступної кампанії 2009 року.

URL-адреси принаймні двох інформаційних Інтернет-ресурсів, які використовувались учнями під час реалізації навчального проекту
Під час реалізації навчального проекту студенти використовували інформацію з багатьох інтернет-ресурсів. Зокрема:


Обговорити проект »

© 2009 Intel - "Навчання
для майбутнього в Україні"
Міністерство Освіти і науки України (МОН)IntelІнститут інформаційних технологій АПН України
Про конкурс|Контакти