Конкурс "Успішний проект з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі у рамках Програми Intel® «Навчання для майбутнього»
 

«Електронний смог»


Ідея проекту полягає у виявленні ступеня небезпеки, яку несуть побутові прилади і виданні рекомендацій щодо безпечного їх розміщення, використовуючи знання, одержані на уроках фізики.

Назва освітньої установи: ДПТНЗ "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище"
Адреса освітньої установи: 21009 м.Вінниця, вул.Червоноармійська,5
Веб сайт організації
ПІБ директора освітньої установи: Дмитрик Олександр Дмитрович
Керівник проекту: Ткачук Ганна Едуардівна
Посада: Викладач фізики


Опис проекту


Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовуються під час реалізації проекту
фізика, математика, інформатика, біологія, основи екології

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті
15 - 17 років (І - ІІ курс)

В чому полягає ідея проекту? Як вона виникла?
Ідея проекту виникла після деякого часу роботи в училищі, коли я побачила, що на уроках фізики учні добре виконують завдання репродуктивного характеру, які відображають володіння теоретичними знаннями, проте їх результати значно нижчі при виконанні завдань на застосування знань у практичних, життєвих ситуаціях. Тому мені захотілося показати учням, що маючи певний багаж теоретичних знань, можна вирішувати завдання суто практичного характеру, зокрема виявляти ступінь небезпеки, яку несуть побутові прилади, які оточують нас щодня.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?
Перед початком роботи учні діляться на малі групи, знайомляться з темою «Електронний смог» та проблемою проекту. Вони обирають капітанів команд, розподіляють обов'язки між членами груп. Вони здійснюють пошук інформації в Інтернеті, газетах, журналах та інших джерелах з таких питань:

 1. Які існують джерела електромагнітного випромінювання?
 2. Яким чином ці джерела впливають на нас?
 3. Як можна виміряти рівень електромагнітного випромінювання?
 4. Що може захистити нас від електромагнітного забруднення?
 5. Яких правил і законів повинен дотримуватись кожен у «спілкуванні» з приладами?

Перша група «Соціологи» займалася розробкою та проведенням анкетування серед людей різних вікових груп, обробкою результатів проведеного анкетування. На основі одержаних даних «Соціологи» представляли результати анкетування у вигляді діаграм Excel. Для з’ясування впливу електромагнітного випромінювання на організм людини, учні цієї групи підготували і провели інтерв’ю з лікарем. Результати проведених досліджень учні помістили у створений ними веб-сайт.

Друга група «Теоретики» здійснювала пошук інформації про електромагнітне випромінювання різних побутових приладів, з’ясовували, який рівень випромінювання вважається безпечним для здоров’я людини, виявляли способи захисту від електромагнітного випромінювання. Проаналізувавши всю зібрану інформацію учні цієї групи видали практичні рекомендації по правильному розташуванню електричних приладів в приміщеннях та створили публікацію в програмі Publisher.

Третя група «Практики» з’ясовувала способи вимірювання рівня електромагнітного випромінювання, здійнювала вимірювання, визначала, який з побутових приладів випромінює найбільше. В ході роботи цієї групи виникла проблема відсутності вимірювального приладу, тому учні вирішили сконструювати вимірювальний прилад самостійно. Прилад був виготовлений на основі мультиметра і представляв собою моток дроту та два паралельно з’єднані підсилюючі діоди. Принцип дії приладу базується на явищі електромагнітної індукції: моток дроту підноситься до працюючого побутового приладу, який випромінює електромагнітні хвилі, під впливом цих хвиль в мотку індукується струм, що підсилюється діодами і мультиметр показує значення індукованого струму. Чим більша інтенсивність випромінювання, тим більший струм фіксує мультиметр. На основі виміряних даних учні будують графічні залежності рівня електромагнітного випромінювання від відстані до приладів. Результати своєї роботи учні цієї групи представляють у вигляді презентації PowerPoint.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?
В ході реалізації проекту його учасники мали змогу набути вміння використовувати наукові методи в процесі навчання, працювати у групі, використовувати знання з інших предметів, працювати у таких програмах як Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Publisher; збагачували досвід з презентації своїх робіт, розвивали комунікативні навички і уміння проведення інтерв'ю тощо.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?
До особистого професійного надбання я відношу урізноманітнення форм і методів навчальної діяльності, зміна організації навчально-виховної роботи на уроках фізики шляхом використання ІКТ.


Результати проекту


Які результати одержали учні в проекті?

Під час роботи в проекті учні зробили для себе важливі висновки:

 • електромагнітне випромінювання дуже небезпечне;
 • побутові прилади випромінюють електромагнітні промені великої інтенсивності;
 • рівень електромагнітного випромінювання більшості приладів перевищує допустимі норми;
 • через високу проникну здатність електромагнітні промені проникають через перешкоди;
 • рівень електромагнітного випромінювання знижується з віддаленням від джерела випромінювання;
 • раціонально розташувавши прилади, можна знизити негативний вплив джерел випромінювання.

Як змінилось ставлення учнів до навчання (наведіть приклади)? Як змінилися результати їх навчальної діяльності?
Учні переконались у тому, що знання, які вони одержують у на уроках фізики, не відірвані від життя, мають практичне застосування.

Якими успіхами учнів можна похвалитися?
Так як проект проходив в рамках однієї навчальної групи, то спільна творча діяльність згуртувала колектив, відкрила організаторські здібності у деяких учасників

Що, на Вашу думку, є головним результатом проекту?
Головним показником результативності проекту є те, що він розвиває в учнів навички мислення високого рівня, а також дає можливість їм проявити себе в колективній роботі. Участь в проектній діяльності згуртовує колектив, розвиває почуття відповідальності, підвищує зацікавленість предметом, дає усвідомлення того, що знання зайвими не бувають, якщо вміти їх застосувати на практиці, робить ставлення до навчання більш свідомим, показує значимість результату навчальної діяльності.

Яке Ваше особисте професійне надбання у результаті проекту?
До особистого професійного надбання я відношу урізноманітнення форм і методів навчальної діяльності, зміна організації навчально-виховної роботи на уроках фізики.

Враження/відгуки колег, учнів, батьків, адміністрації
Проект одержав схвальну оцінку адміністрації училища, батьків, колег та учнів.

Де саме було висвітлено результати проекту (сайт, мас-медіа, тощо)
Даний проект було висвітлено на обласному семінарі викладачів фізики ПТНЗ Вінницької області. Також проект було висвітлено в рамках декади фізики та основ електротехніки у нашому навчальному закладі.

Чи плануєте продовжувати роботу? В якому напрямку?
В рамках даного проекту досліджувались ті побутові прилади, якими учні користуються майже щодня - холодильник, комп’ютер, мікрохвильова піч, пилосос. Звичайно, планувалося дослідження й мобільного телефону. Але на початку досліджень стало зрозумілим те, що мобільна тема дуже об’ємна і може вийти за рамки даного проекту, тому одразу учні висловили пропозицію створити окремий проект про електромагнітне випромінювання мобільних телефонів. Тому наступний проект стане логічним продовженням даного навчального проекту.


Додатково про проект


Опис цікавого випадку, який відбувся з учнями під час реалізації проекту

Під час роботи над проектом "Електронний смог" траплялося багато неочікуваних випадків. Одним з них виявилась проблема проведення вимірювань. В навчальному закладі немає приладу, яким можна було б виміряти рівень електромагнітного випромінювання. Учні навіть хотіли замовити ці вимірювання в міській санепідемстанції. Але один із учасників проекту зовсім випадково натрапив на схему саморобного детектора електромагнітних хвиль в Інтернеті. Радості учнів не було меж! З великим натхненням вони взялися за виготовлення детектора. А ще більшу радість викликали випробування даного приладу - учні відчули себе справжніми фізиками.

Ще один кумедний випадок стався під час інтерв’ю з лікарем. Коли лікар розповідав про те, яку загрозу молодому організму несе мобільний телефон, у нього в кишені заграла мелодія мобільного. Знітившись, він сказав, що тепер також задумався над загрозою електромагнітного випромінювання.

URL-адреси принаймні двох інформаційних Інтернет-ресурсів, які використовувались учнями під час реалізації навчального проекту

www.eurolab.ru/pribor_alfa21

www.industrialnet.org/publications/309

http://www.radiostezija.lt/ru/straipsniai/008.php

www.epochtimes.com.ua/articles/view/7/3382.html

www.csm.kiev.ua/new/main/reglaments/reglaments/rtf/209_PERELIK.rtf


Обговорити проект »

© 2009 Intel - "Навчання
для майбутнього в Україні"
Міністерство Освіти і науки України (МОН)IntelІнститут інформаційних технологій АПН України
Про конкурс|Контакти