Конкурс "Успішний проект з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі у рамках Програми Intel® «Навчання для майбутнього»
 

"Фізика звуку"


Проект «Фізика звука» розрахований на учнів 8 та 11 класів (тема «Звукові коливання» вивчається в курсі фізики 8 та 11 класів). Участь у проекті дозволяє учням сформувати експериментальні навички, розвинути їх креативне мислення, розширити знання з обраної теми, розвинути пізнавальний інтерес до вивчення фізики, сформувати навички використання різноманітних комп’ютерних програм для уявлення результатів роботи над проектом. Учні 11 класу виступають в ролі консультантів, які допомагають учням 8 класу пояснити досліджувані звукові явища та опанувати інформаційні технології. В ході реалізації проету учнями були підготовлені фільм «Все о звуке и немного больше», презентації, та веб-сторінки з даної теми.

Назва освітньої установи: Курахівська гімназія "Престиж"
Адреса освітньої установи: 85612 Донецька область, м.Курахове, вул Карла Маркса 15 А
Веб сайт організації: http://kurahgm.naro.ru/ - навч. закладу, http://izuchaemfiziku.narod.ru/ - вчительский
ПІБ директора освітньої установи: Ванярха Олександра Іванівна
Керівник проекту: Антикуз Олена Володимирівна
Посада: заступник директора з навчально-виховної робот


Опис проекту


Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовуються під час реалізації проекту
фізика, інформатика, біологія, музика

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті
8 клас (13-14 років), 11 клас (16-17 років)

В чому полягає ідея проекту? Як вона виникла?
Ідея проекта - через залучення учнів до експериментальної діяльності та представлення результатів фізичних дослідів з обраної теми «Звукові коливання» у вигляді сучасних інформаційних ресурсів, зацікавити учнів вивченням фізики, розвинути пізнавальний інтерес до цієї науки, удосконалити експериментальні навички та навички використання сучасних інформаційних-комунікаційних засобів у навчальній діяльності.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?
Учні досліджували властивості звукових хвиль. Для цього їм були запропоновані описи нестандартних експериментів, для проведення яких можна було використати спідручне обладнання (пластикові стакани, бокали, пляшки, гумки, нитки соломинки тощо).

Досліди були проведені в домашніх умовах, запис перебігу експериментів здійснювався в фізичному кабінеті. Досліди, для яких необхідно було використати обладнання фізичного кабінету (осцилограф, звуковий генератор, динаміки тощо) були проведені за допомогою вчителя.

Кожна група, отримавши опис дослідів, повинна була провести фізичний експеримент, засняти перебіг експерименту на фотокамеру (з метою підготовки фільму), та у першоджерелах знайти пояснення результатів дослідження. Крім того, необхідно було вияснити, як звукові коливання впливають на організм людини, розглянути питання, що є джерелом звуку у живій істоті, як працює приймач звукових коливань (вухо) та розглянути його внутрішню будову.

Учні, які мали дома пральну машину «Колібрі» (в роботі якої використовуються ультразвукові коливання) повинні були дослідити, як діє ультразвук на плями та мильний розчин.

Крім того, учні повинні були дати якісну характеристику своєму фізичному стану після прослуховування тихої релаксуючої музики, дії на організм вібрацій механічних пристроїв (шарового млина та турбогенераторів - була організована екскурсія на Курахівську теплову електростанцію), дії на організм тривалого шумового впливу.

Крім того, в мережі Інтернет необхідно було знайти інформаційні ресурси, за допомогою яких учні розширили своє уявлення про звукові коливання.

Для оформлення результатів своїх досліджень учні могли використовувати різноманітні інформаційно-комунікаційні технології (на свій розсуд). При виконанні проекту за консультацією групи могли звертатися до учнів-консультантів (одинадцятикласників), які були закріплені за кожною конкретною групою.

Метою закріплення учнів - консультантів за кожною групою було перш за все ознайомлення учнів 8 класу з новими програмними засобами для презентації результатів досліджень, крім того, учні-старшокласники, навчаючи молодших за себе, краще опановують програмним забезпеченням (принцип «Навчаючи іншого, навчаюся сам»).

Групами були підготовлені фільм «Все о звуке и немного больше», веб-публікація в Publisher, презентації «Фізика звука».

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?
Перебіг фізичних експериментів фіксувався на цифрову відеокамеру, для монтажу фільма використовували: конвертор Any Video Converter, редактор Nero Vision, для дизайну фотографій та підготовки малюнів Photoshop, презентацій - Power Point, веб-піблікації - Publisher, мережу Інтернет для пошуку аудіофайлів, деяких відеофайлів, в яких йде мова про звук тощо. Кожний учень виконував свою частку роботи за персональним комп’ютером (дизайн та обробка фотографій, редагування відеофрагментів, пошук необхідної інформації, підготовка слайдів презентації тощо). Проект фільму обговорювався усіма членами групи.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?
Завдання для учнів розміщувалися в компьютерній мережі навчального закладу, спілування з деякими учнями здійснювалося за допомогою IСQ (в умовах вимушених канікул), крім того, перед виконанням проекту учням для ознайомлення були запропоновані цифрові навчальні ресурси, розроблені учителем-автором проекту. (До речі, навчальні презентації, флеш-анімації, відеофрагменти тощо постійно використовуються під час навчального процесу. Автором розроблені «НМК «Астрономія-11», НМК «Фізика - 7», «Електронний каталог електронних наочностей. Фізика.» Дані ресурси містять велику кількість навчальних презентацій, відеофрагментів фізичних дослідів, фрагментів мультфільмів з фізичним змістом тощо).


Результати проекту


Які результати одержали учні в проекті?

 • глибше вивчили тему курсу фізики «Звукові коливання»;
 • ознайомилися з будовою вуха, голосових зв’язок;
 • ознайомилися з технологічними процесами при виробництві електроенергії, розширили уявлення про коливання в різноманітних механізмах;
 • навчилися представляти текстову інформацію в графічному вигляді;
 • отримали досвід роботи в групах, навчилися розподіляти ролі при виконанні проекту;
 • отримали навички роботи з конвертором Any Video Converter, редакторами Nero Vision, Photoshop, Virtual Dub, додатків MS Office - Power Point, Publisher, пошуку в мережі Інтернет.

Як змінилось ставлення учнів до навчання (наведіть приклади)? Як змінилися результати їх навчальної діяльності?

 • виникло бажання взяти участь в новому проекті, запропонували теми для нових проектів;
 • виявили бажання виступити в ролі учнів-консультантів для учнів 7 класу;
 • на уроках вивчення нового матеріалу пропонують для обговорення ідеї проведення нестандартних експериментів з теми, яка вивчається;
 • не було допущено помилок при відповіді на питання про звукові хвилі , які були запропоновані учням при виконанні контрольної роботи з теми

Якими успіхами учнів можна похвалитися?
Деякі учні виявили бажання підготувати нестандартні фізичні експерименти з нових тем; деякі групи підготували нестандартні звіти про виконання даного проекту (зараз працюють над складанням віршів про перебіг проекту), 2 учні виявили бажання продовжити дослідження з метою підготовки науково-дослідницької роботи в рамках Малої академії наук України.

Що, на Вашу думку, є головним результатом проекту?

 • формування комунікативної та соціальної компетентності учнів;
 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • усвідомлення учнями можливості використання комп’ютера для організації своєї навчальної діяльності;
 • згуртування класного колективу та зростання взаємоповаги між однокласниками;
 • розвиток пізнавального інтересу учнів до вивчення фізики

Яке Ваше особисте професійне надбання у результаті проекту?

 • розкрила для себе позитивні якості слабких за успішністю учнів;
 • значно краще узнала характер учнів- учасників проекту;
 • поповнила власну методичну скарбничку новими фізичними дослідами, які можна використовувати при викладанні даної теми;
 • з’явилися нові ідеї щодо використання ІКТ при викладанні фізики та астрономії;
 • освоїла нові редактори Any Video Converter, Nero Vision

Враження/відгуки колег, учнів, батьків, адміністрації

«Участие учащихся в подобной работе позволяет показать им (учащимся), что компьютер можно использовать не только для игрушек. Проведение опытов самими учащимися и их объяснение позволит сформировать интерес к изучению предмета» А.Г.Погребняк, учитель физики, Соросовский учитель.

«Теперь мне легче самой будет организовать подобную работу» Ткаченко Л.Н., учитель географии

«В ходе проекта учащиеся значительно усовершенствовали свои навыки работы с компьютером. Некоторые учащиеся открылись совершенно с новой стороны» Сплошнова Ж.А. учитель информатики

«Мне хотелось бы принять участие в новом проекте. Было интересно и увлекательно. Для себя узнал очень многое». Купченко Владислав, 8 класс, участник проекта.

«Мне интереснее проводить физические опыты, монтировать фильм - не для меня, это я уже умею делать», Доманич Максим, 8 класс, участник проекта.

Де саме було висвітлено результати проекту (сайт, мас-медіа, тощо)
Матеріали результатів проекту викладені на сайт, розроблений одним із учасників проекту (назва сайту «Віртуальна фізична енциклопедія», до речі, даний проект - є складовою проекту «Віртуальна фізична енциклопедія», в якому задіяні учні всіх класів в яких автор викладає фізику, адреса сайту http://izuchaemfiziku.narod.ru/ (розділ Коливання та хвилі), ознайомлення з результатами роботи над проектами були проведено під час тижня фізики, на районному семінарі вчителів фізики Мар’їнського району.

Чи плануєте продовжувати роботу? В якому напрямку?
Учні класів, в яких я викладаю фізику, беруть участь у довготривалому проекті «Віртуальна фізична енциклопедія». Для цього в діяючій програмі з фізики були виділені теми, які можна пропонувати учням для виконання проектів (наприклад, 7 клас «Творці фізичної науки», «Фізика в повсякденному житті», 8 клас «Теплові явища в нашому житті», 11 клас «Розвиток засобів зв’язку» тощо. Таких тем, які можна вивчати, використовуючи проектну діяльність в програмі чимало). За роки роботи була підготовлена чимала кількість звітів про виконання таких проектів, результати роботи учнів над цими проектами викладені на сайті http://izuchaemfiziku.narod.ru/.

Головне - через залучення учнів до таких проектів, озброїти їх навичками використання комп’ютера для організації власної навчальної діяльності, таким чином сприяти формуванню інформаційної компетентності учнів.


Додатково про проект


Опис цікавого випадку, який відбувся з учнями під час реалізації проекту
Не секрет, що учні при спілкуванні один з одним, іноді використовують слова "зараза", "дебіл". Під час зйомки відеофрагментів, довелося зіткнутися з подібним явищем. Учень - оператор, який знімав відеофрагмент, дозволив собі таке висловлювання на адресу учня, який закрив огляд для зйомки. Учні групи вирішили "покарати" оператора. Результат - придбав навички обрізки відеофрагменту за допомогою Virtual Dub.

При проведенні зйомок одного з дослідів (у фільмі досвід із спицями), учня довелося знімати тричі, без камери дуже добре розповідав, про те, як буде проводити дослід, як тільки починала працювати камера, Влад не міг втриматися від сміху. Деякі учасники проекту, від хвилювання, забували слова, плутали літери в відомих їм словах. Такого від себе вони не чекали.

Деякі досліди викликали жвавий інтерес учасників, наприклад, досвід "Стакан, який кукарекує». Ніхто не очікував такого звуку. А коли цей дослід був продемонстрований п'ятирічній дитині, онукові директора навчального закладу, у нього виникло здивування, відразу ж хлопчик спробував дослідити, звідки йде такий звук. Дослід йому настільки сподобався, що обладнання (пластиковий стакан, нитку зі скріпкою і мокру губку він забрав додому). Під час редагування фільму деякі 11-класники, які були присутні в кабінеті інформатики (до цього не бачили цього досліду), не могли зразу зрозуміти, звідки йде такий звук.

URL-адреси принаймні двох інформаційних Інтернет-ресурсів, які використовувались учнями під час реалізації навчального проекту
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0

http://fdstar.com/2008/04/01/nekotorye_svedeniya_o_prirode_zvuka.html

http://www.relga.ru/Environ/wa/Main?textid=824&level1=main&level2=articles

http://pste.net/?cat=13

http://myvi.ru/ru/videodetail.aspx?video=c8e5459e680e46fba6e7111228cf19ed&ap=0


Обговорити проект »

© 2009 Intel - "Навчання
для майбутнього в Україні"
Міністерство Освіти і науки України (МОН)IntelІнститут інформаційних технологій АПН України
Про конкурс|Контакти